رد کردن لینک ها

رویداد یکم: مسجد امام علی پرندک


آخرین خبرها


اخبار

کارگاه عملی اول از رویداد یکم

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی،کارگاه عملی اول از رویداد یکم برگزار

اخبار

کارگاه عملی (مهم)

● کارگاه عملی اول از رویداد یکم طی هماهنگی‌های صورت گرفته با طراح و

کتابخانه

فرم فضا و نظم

نویسنده :   فرانسیس دی کی چینگ مترجم :   زهره قراگزلو ناشر:   دانشگاه تهران تعداد صفحات:  ۳۹۶

اخبار

طرح تمرین اول

مطابق آنچه در کارگاه نظری اول گفته شد، قرار است شرکت‌کنندگان تمرینی مبنی بر

اخبار

برگزاری کارگاه نظری اول

کارگاه نظری اول برگزار شد. امروز 8م مرداد ماه، در جریان آغاز برگزاری رویداد

اخبار

حضور شرکت کنندگان

کارگاه نظری اول برگزار شد. امروز 8م مرداد ماه، در جریان آغاز برگزاری رویداد

لینک‌های مرتبط


دانشگاه شهید بهشتی

https://www.sbu.ac.ir

دانشگاه تهران

https://ut.ac.ir/