رد کردن لینک ها

آغاز ثبت نام کارگاه یکم

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی، ثبت نام در کارگاه اول از رویداد یکم آغاز شد.”


امروز،شنبه، ۲۲ تیرماه، از ساعت ۹ صبح، ثبت نام کارگاه اول از رویداد یکم از طریق سایت مرکز آغاز شده و توسط اعضای دبیرخانه طبق مراحل گفته شده در بخش ثبت نام، در حال تکمیل فرآیند است.

برای دریافت تاییدیه ثبت نام از سوی اعضای دبیرخانه، بازبینی ایمیل الزامی می‌باشد.

_روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

                                                          آغاز فعالیت رسمی دبیرخانه

به گفتگو بپیوندید