رد کردن لینک ها

آغاز گروهبندی شرکت کنندگان

امروز، 5م مردادماه، در جریان اتمام ثبت نام کارگاه اول از رویداد یکم، اعضای دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی با حضور در دبیرخانه دائمی مرکز، گروهبندیِ شرکت کنندگان را آغاز کردند.

کارگاه اول از رویداد یکم در 4 ترم و به صورت دو کارگاه نظری و یک کارگاه عملی خواهد بود. کارگاه‌های نظری برای هر 4 ترم، در تاریخ 8م مرداد ماه و 3م شهریور ماه، و کارگاه های علمی در هفته پایانی مردادماه تشکیل خواهند شد.

برای اطلاع از اسامی پذیرفته شدگان و  تاریخ دقیق کارگاه ها با سایت ر ارتباط باشید.

_گروه روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

                     فعالیت اعضای دبیرخانه

به گفتگو بپیوندید