رد کردن لینک ها

برگزاری کارگاه نظری اول

کارگاه نظری اول برگزار شد.

امروز 8م مرداد ماه، در جریان آغاز برگزاری رویداد یکم، اولین کارگاه نظری برگزار شد. این کارگاه با شرکت حدود 70 نفر از دانشجویان معماری دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، هنر تهران، مازندران و … و حضور اعضای هیئت علمی مرکز و چند نفر از اساتید محترم دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این کارگاه در دو پنل و از ساعت 9 صبح تا 1 ظهر، در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

 در پنل اول، ابتدائا توضیح کلیات پروژه، روند شکل گیری و ایده های اولیه طرح توسط جناب آقای دکتر ضیائیان، طراح پروژه، انجام شده و در ادامه جناب آقای دکتر جورابچی خلاصه ای از طرح کلی مساجد، تغییر و تحول و شکل گیری الگوهای جدید در طول تاریخ معماری اسلامی ایران، ارائه دادند. در انتهای پنل اول، دانشجویان نیز با طرح سوالات خود، در بحث شرکت کردند.

در پنل دوم، بعد از توضیحات تکمیلی طرح که توسط جناب آقای دکتر ضیائیان مطرح شد، جناب آقای دکتر خویی با دیدگاهی نقادانه، به بررسی مسائل و چالش‌های موجود پرداختند. در نهایت، جناب آقای مهندس فلسفی، پیمانکار ستونهای بتنی اکسپوز، با اشاره به این حرکت پیشرو در طرح مساجد، با توضیحاتی در مورد نحوه اجرا، پنل دوم را به پایان رساندند.

_روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

 

به گفتگو بپیوندید