رد کردن لینک ها

تاریخ و زمان برگزاری کارگاه عملی دوم

کارگاه عملی دوم از رویداد یکم، در تاریخ جمعه ۲۲ آذر ماه ۹۸، برگزار خواهد شد.

پس از وقفه‌ای که به جهت نارضایتی از قالبهای ساخته شده پیشین و نیاز به ساخت مجدد قالبها اتفاق افتاد، آخرین کارگاه عملی از رویداد یکم پس از بتن ریزی آزمایشی و تایید قالب‌های جدید، در تاریخ جمعه، ۲۲ آذر ماه ۹۸، رگزار خواهد شد.

شرکت کنندگان گرامی توجه داشته باشند که اتوبوس راس ساعت 8:30 صبح از مقابل درِ بهداشت دانشگاه شهید بهشتی به سمت کارگاه ساختمانی مسجد پرندک حرکت خواهد کرد.

 

*داشتن پوشش کارگاهی مناسب الزامی است.

*گواهی حضور در کارگاه، در این روز داده خواهد شد.

به گفتگو بپیوندید