رد کردن لینک ها

جلسه طراح با مدیر اجرایی

امروز،5 م مرداد ماه، جلسه دکتر ضیائیان، طراح مسجد امام علی پرندک و دبیر کارگاه، با مهدی خادمی، مدیر اجرایی پروژه، و امیرسالار فلسفی، پیمانکار بتن، تشکیل شد. در این جلسه هماهنگی‌های اجرایی ستون بتنی اکسپوز انجام شده و به تایید جناب آقای دکتر ضیائیان رسید.

_گروه روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

 

به گفتگو بپیوندید