رد کردن لینک ها

حضور شرکت کنندگان

کارگاه نظری اول برگزار شد.

امروز 8م مرداد ماه، در جریان آغاز برگزاری رویداد یکم، اولین کارگاه نظری برگزار شد. در کارگاه  حدود 70 نفر از دانشجویان معماری دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، هنر تهران، مازندران و … ثبت نام کردند. دانشجویان شرکت کننده، پیش از آغاز جلسه با حضور در محل برگزاری کارگاه، با اطلاع یافتن از گروه بندی، فرم شرکت در کارگاه را تکمیل کرده و کارتهای خود را دریافت نمودند.

لازم به ذکر است که همراه داشتن این کارت در هنگام برگزاری کارگاه عملی الزامی میباشد.

_روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

 

به گفتگو بپیوندید