رد کردن لینک ها

معرفی کتاب

نام کتاب: سرشت نظم
نویسنده: کریستوفر الکساندر
مترجم: رضا سیروس صبری، علی اکبری
ناشر: پرهام نقش
تعداد صفحات: 316

کریستوفر الکساندر ریاضی دانی است که به معماری روی آورد؛ بنابراین پیشینه ی نگرش وی چارچوبی منطقی را در معماری بنیان می نهد و شاید به همین سبب در نوشته هایش رابطه ی بین نظم و هندسه را می توان دریافت. نظم الکساندر از روابط عمیق هندسی در محیط و درک شهودی برخوردار است. هر شکل از این نظم واجد مرتبه ای از حیات سرشار است. هدف، یافتن الگوهای زندگی و شیوه ای نوین از فهم تعاملات میان انسان و طبیعت و آفرینش نظم و هماهنگی در ورای آنها است.

شاید دوست داشته باشید

به گفتگو بپیوندید