رد کردن لینک ها

مصاحبه با دکتر غریب‌پور

 

مصاحبه با خانم دکتر غریب‌پور

1 مرداد 98، دانشکده معماری دانشگاه تهران

 

  • ایده برگزاری این رویداد که توسط آقای دکتر ضیاییان مطرح شد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تا آنجایی که من متوجه شدم یک هدف بسیار مهم وجود دارد آن هم اینکه انجمن علمی‌هاي دانشگاه‌هاي مختلف با هم در ارتباط هستند و این ارتباط خواستار دانشجو نیز هست این یکی از بعدهاي ماجراست بعد دیگر مربوط به آشنایی دانشجویان با مهارت‌ها و فضاهاي کارگاهی نیز هست که بسیار مورد توجه می‌باشد چراکه فارغ التحصیل ها بسیار در این زمینه ضعف دارند.بخصوص در کارگاه هاي اصلی که شاید از دید ما خیلی مهجور مانده‌اند که می‌توان در این پروژه این مشکل را تا حدود زیادي حل نمود. البته که اساتید معماري اسلامی در راستاي ارتقاي هدف گاهی کارگاه‌هایی در اختیار دانشجو قرار می‌دهند اما مشکل این جاست که در حد یک دو واحدي باقی مانده و بعدا از یاد میرود.از طرف دیگر فضاي بیرون رو به سمت تکنولوژي است و جریان هاي پر سر و صداتري دارد و خیلی عالی می‌شود اگر کسانی که عشق به معماري سنتی و بومی دارند باعث شوند که دانشجویان این کارگاه‌ها را تجربه کنند و فرق‌هاي حال را با گذشته متوجه شوند، البته ما نمی‌گوییم که هر چه در گذشته بوده خوب بوده است اما ما نیاز داریم از گذشته درس بگیریم و یک مسئله بدیهی است. مشکل ما این است که کاملا به گذشته پشت کردیم در واقع مانند فرزندي که به تربیت مادر و پدر خود پشت کرده اند و میخواهند از صفر ادب و آداب را بیاموزند. ما الان داریم سعی می کنیم از معماري کشورهاي مختلف بیاموزیم و آموزه هایمان را با دانش نرم افزاري به هم ربط بدهیم و نتیجه این همهمه‌اي می شود که در معماري ایران وجود دارد.درگذشتگان میدانستند که معماري چیزي جز بستر خود نیست اما امروز پس از طراحی متناسب با بستر آن را محدود می‌کنند پس ما باید از گذشتگان این مسائل را بیاموزیم و معماري را درست تر بفهمیم. البته براي ما بسیار سخت است که با توجه به انقطاعی که در معماري رخ داده است تماما به گذشته رجوع کنیم. شما باید بدانید که قرار نیست با یک کارگاه یک روزه سرستون ساز شوید اما همین درك اتفاقات غلط در معماري و ادامه ندادن آنها از اهداف این کارگاه می‌باشد در واقع راه باریکه‌اي باز می‌شود که دانشجو جریانش را پیدا کند.

  • انتظار دارید چه نتایجی از برگزاری این رویدادها حاصل شود؟

من فکر نمی‌کنم که نتیجه کوتاه مدت و شسته و رفته‌اي حاصل شود، من به این کارگاه به چشم پله‌هاي یک جریان نگاه می‌کنم در واقع از نظر من این ورکشاپ یک وسیله براي رسیدن به یک هدف بزرگتر است. آقاي دکتر ضیائیان نیز احتمالا خودشان هم به همین دید می‌نگرند و اي کاش که این کارگاه مداوم و پیوسته باشد و شرایط محدود باعث نشود که شور و شوق افرادي که در این جریان هستند افت کند و پیچیدگی کار موجب دلسردي اطرافیان و مانع ادامه یافتن کارگاه نشود. و لطفا اصلا انتظار یک جریان عظیم را نداشته باشید همین که یک راه باریکه اي اتفاق بیوفتد رفته رفته افراد بیشتر مطلع میشوند و با گذر زمان این رشد و تبدیل آن به جریان عمیق فکري اتفاق می‌افتد.

  • از نظر شما مهم‌ترین نقطه قوت این کارگاه‌ها چیست؟

اینکه دکتر ضیائیان خیلی درونگرا فکر نکردند و این کارگاه را محدود به دانشگاه شهید بهشتی ندانسته‌اند یکی از نقاط قوت این کارگاه است. ما می‌خواهیم معمار تربیت کنیم حالا فرقی نمی‌کند از کدام دانشگاه باشد در واقع کسی که معماري را از وضع کنونی نجات بدهد و این کارگاه می‌تواند در این زمینه کمک شایانی کند. جالب این است که بدانید خود جناب آقاي دکتر ضیائیان نقطه قوت این کارگاه هستند و کاملا جهت گیري خودشون و آن ایمان راسخ خود را پیدا کرده‌اند و اعتقاد راستین دارند. آقاي دکتر خیلی به جریان هاي ژورنالیستی کار ندارند هم در طراحی و نهم در افکارشان این موضوع مشهود است بنابراین خیلی خوب است که دانشجویان حتی با منش چنین افرادي آشنا شوند که چگونه ایمانشان را پیدا کردند مخصوصا براي دانشجویان امروزي که اکثرا فکر می‌کنند معماري بازي با فرم است، این فضا بهانه‌اي مشود براي تبدیل این جهت گیري اشتباه به یک جریان عمیق فکري و اگر الگوي درستی به کارگرفته شود نیز این سرگردانی و همهمه‌ي دانشجویان ازبین می رود.

  • پیشنهاد شما برای شکل‌گیری و اثرگذاری بیشتر مرکز معماری معاصر ملی چیست؟

تداوم؛ مهمترین اصل این کارگاه تداوم است و براي اینکه این کارگاه ادامه پیدا کند تبدیل به یک اتفاق خوب در معماري ایران و تبدیل به یک جریان فکري می‌شود که افرادي که به هر طریقی با معماري سروکار دارند می‌توانند از این جریان بهره ببرند. البته این خود دانشجویان ما هستند که جریان را زنده نگه می‌دارند و با این مسائل قطعا کسی از عواقب و اثرگذاري این کارگاه بی بهره نمی‌ماند.

  • چه توصیه‌ای برای شرکت کنندگان در این رویدادها دارید؟

دوستانی که در این کارگاه شرکت می‌کنند باید به دنبال بهره‌برداري از این کارگاه باشند و این اصل جز با گذر کردن از سطح و به عمق رجوع کردن به دست نمی آید، اصلا باید به دنبال پرسش اینکه چرا این کارگاه برگزار شود باشد سر ستون ساختن بهانه‌اي است براي اینکه بچه ها کشف کنند و تلاش کنند که اصل و جوهره وجودی این کارگاه را دریابند.

 

به گفتگو بپیوندید