رد کردن لینک ها

کارگاه عملی دوم از رویداد یکم

در تاریخ 22 آذرماه 98، کارگاه عملی دوم از رویداد یکم برگزار شد.

برگزاری این کارگاه با حضور جناب آقای دکتر خویی از اعضای محترم هیئت علمی، جناب آقای مهندس خادمی، مدیر اجرایی پروژه، آقای مهندس امیرسالار فلسفی، پیمانکار بتن، جناب آقای داوری، از اساتید برتر مجسمه سازی در دانشگاه هنر تهران و نیز شرکت کنندگان در کارگاه، دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی، هنر، تهران و … در محل مسجد امام علی پرندک، صورت گرفت.

ابتدا با حضور در محل، بازدید از پروژه در حال ساخت و نیز ستون‌های بتنی اکسپوز اجرا شده، انجام شد. توضیحات در مورد نحوه اجرا، مشکلات و مسائل حین ساخت و علت به تعویق افتادن پروژه از زبان آقای مهندس خادمی و آقای مهندس فلسفی داده شد و دانشجویان نیز سوالات خود را مطرح کردند.

بعد از آن، جلسه نظری با توضیحات جناب آقای مهندس خادمی در مورد طرح سرستون آغاز شد. پس از آن جناب آقای مهندس فلسفی توضیحاتی در مورد اجرا، مسائل مرتبط با قالبگیری و در نهایت بتن اکسپوز و مسائل و چالش‌های آن مطرح کردند و در پایان جناب آقای داوری، در مورد قالب نهایی توضیحاتی ارائه دادند.

پس از صرف ناهار ادامه ی کارگاه با حضور در محل پروژه، با ساخت بتن و ریختن آنها در قالب‌های مکعبی توسط دانشجویان و آماده سازی آن‌ها برای آزمایش بتن انجام شد.

در نهایت، با همراهی دانشجویان شرکت کننده، برگزار کنندگان کارگاه و اعضای هیئت علمی مرکز و با گرفتن یک عکس دسته جمعی در دانشگاه پرندک، کارگاه عملی دوم به پایان رسید.

 

_روابط عمومی مرکز معماری معاصر ملی_

به گفتگو بپیوندید