رد کردن لینک ها

  مصاحبه با دکتر تفضلی

 

مصاحبه با دکتر تفضلی، عضو هیئت علمی مرکز معماری معاصر ملی

22 تیر 98، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

 
  • ایده برگزاری این رویداد که توسط آقای دکتر ضیاییان مطرح شد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

قطعاً آقای دکتر ضیاییان ایده بسیار کارا و مثمری را مطرح کردند که این ناشی از اشرافی است که ایشان درباره نیازهای دانشجویان در محیط آموزشی دارند و شاید تدبیری که اندیشیده‌اند برای این باشد که قدری از کاستی‌هایی که در نظام آموزشی هست را جبران کنند. یکی از این کاستی‌ها شکاف میان حرفه و کار آکادمیک است. اگر به تاریخ آموزش معماری بازگردیم، معماری همواره به عنوان یک حرفه مطرح بوده و این حرفه بودن آن یکی از اصول و ارکان اساسی تربیت معمار است. در واقع آن چیزی که به عنوان تربیت معمار اتفاق میفتد در مدرسه نبوده است که درسی را جداگانه بیاموزند سپس در حرفه مشغول شوند و کار دیگری را انجام دهند. همیشه کسانی که می‌خواستند معمار شوند سر کار می‌رفتند و آن جا در نزد استاد همراه کار، معماری را می‌آموختند. عمل ساختن و طراحی کردن در حین یک پروژه واقعی و توامان با هم اتفاق می‌افتاده است. در حال حاضر به علت‌های بسیار زیاد از جمله نظام آموزشی مدرن، تعداد بسیار زیاد مدارس معماری که بدون برنامه ریزی جدی راه‌اندازی می‌شوند و… ما نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم. شاید برگزاری چنین کارگاه‌هایی باعث شود این تجربه را تا حدی لمس کنند و جرقه‌ای باشد در ذهن بچه‌ها که بدانند چه چیزهایی را نمی‌دانند؛ سپس به سراغ آن بروند، مقدماتش را فراهم کنند و آن را بیاموزند.

  • انتظار دارید چه نتایجی از برگزاری این رویدادها حاصل شود؟

امید است دانشجویانی که در این کارگاه‌ها شرکت می‌کنند از طریق حضورشان در آتلیه‌های آموزش معماری این تقاضا رو به مدارس معماری منتقل کنند و شاید انگیزه‌ای باشد در جهت این که قدری نظام آموزش معماری پیوندهای میان حرفه و محیط آکادمیک را بیشتر کند.

  • از نظر شما مهم‌ترین نقطه قوت این کارگاه‌ها چیست؟

این موضوع که برگزارکننده‌های این کارگاه‌ها تدابیری اندیشیده‌اند که پیوندی بین مباحث نظری و کار عملی برقرار کنند. در واقع بچه‌ها در یک زمان کوتاه می‌بینند که این مورد در طراحی چگونه متجلی شده و به عنوان یک جسم ملموس چگونه برپا می‌شود و این زنجیره را به طور کامل دنبال می‌کنند.

  • پیشنهاد شما برای شکل‌گیری و اثرگذاری بیشتر مرکز معماری معاصر ملی چیست؟

تاثیر این قضیه ممکن است فقط بر آموزش معماری نباشد، اگر قدری گسترش پیدا کند، اهل این حرفه هم شاید برای جذب دانشجویان اقبال پیدا کنند؛ ضمن این که می‌تواند باعث این شود که مسیر کار خودشان را بازاندیشی کنند و تعامل آن‌ها با محیط دانشجویی بیشتر شود. این تعامل ممکن است برای دفاتر معماری و معماران برجسته نیز یک نقطه قوت به حساب بیاید.

پیشنهاد من در رابطه با اثرگذاری بیشتر این رویداد، دعوت از اهل حرفه است؛ تا این کارگاه‌ها در جهت پیوند دانشگاه و حرفه به کمک دفاتر مختلف برگزار شود؛ کسانی که پروژه‌های معتبری کار می‌کنند، اجراهای خوبی دارند و مبانی نظری مرتبط با عمل دارند. این کار می‌تواند مانند نیروی محرکه و موتوری باشد برای تشویق اهل حرفه در جهت برگزاری رویداد‌هایی با ساز و کار جدید برای آشنایی دانشجویان با حرفه معماری. در اصل این کارگاه‌ها نقش یک الگو را ایفا می‌کنند.

  • چه توصیه‌ای برای شرکت کنندگان در این رویدادها دارید؟

این عزیزان را دعوت می‌کنم که درباره موضوع هر یک از این کارگاه‌ها مطالعه کنند و بیندیشند، و با پرسش به کارگاه بیایند. این آمادگی سبب می‌شود که بهره بیشتری از کارگاه داشته باشند.

به گفتگو بپیوندید