رد کردن لینک ها

درباره ما

ما چه کار می کنیم

ایده

مرکز معماری معاصر ملی با پیشنهاد آقای دکتر حمید ضیائیان، مدرس مدعو دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی معماری دانشکده در خرداد ماه سال 1398 به عنوان یکی از کارگروه‌های انجمن علمی معماری تاسیس شد.

هدف

هدف از تشکیل این مرکز پیوند میان حوزه نظری و عملی معماری با برگزاری کارگاه‌هایی در پروژه‌های در حال ساخت است که به این مرکز معرفی می‌شوند. یکی دیگر از اهداف بسیار مهم مرکز ایجاد ارتباط و همکاری میان انجمن‌های علمی دانشکده‌های معماری و شهرسازی دانشگاه‌های دولتی معتبر سراسر ایران است.

بیشتر بدانید

چشم‌انداز

همچنین پیش‌بینی می‌شود با برگزاری کارگاه‌های متنوع در کل سال بر کیفیت فعالیت‌های انجمن علمی معماری شهید بهشتی افزوده و به تربیت نیروهای انسانی ماهردر کارهای اجرایی و فنی پرداخته شود. از چشم‌اندازهای تشکیل این مرکز برای انجمن علمی معماری دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی، برگزاری برنامه در سطح ملی و بین‌المللی در طول سال است.

بیشتر بدانید

همکاران

تجربه ای قابل اعتماد

دکتر کیوان جورابچی

دبیر هیات علمی

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر زهره تقضلی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمید ضیائیان

طراح و مدرس مدعو

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حمیدرضا خویی

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر متین علاقمندان

عضو هیات علمی

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر صالحه بخارایی

مشاور

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی