رد کردن لینک ها

معرفی کتاب

معرفی کتاب

نام کتاب: سرشت نظم نویسنده: کریستوفر الکساندر مترجم: رضا سیروس صبری، علی اکبری ناشر: پرهام نقش تعداد صفحات: 316 کریستوفر الکساندر ریاضی

معرفی کتاب

نام کتاب: معماری فرم فضا و نظم نویسنده : فرانسیس دی کی چینگ مترجم : زهره قراگزلو ناشر: دانشگاه تهران تعداد صفحات:  ۳۹۶