رد کردن لینک ها

اخبار

روند پیشرفت پروژه

ساخت قالب‌های فلزی ستون‌های مسجد و آرماتورگذاری انجام شد. در جریان اجرای پروژه‌ی مسجد امام علی پرندک و نیز آماده سازی برای

برگزاری کارگاه نظری دوم

کارگاه نظری دوم برگزار شد. امروز ،٣م شهریور ماه، در جریان برگزاری رویداد یکم، دومین کارگاه نظری برگزار شد. در این کارگاه

کارگاه عملی (مهم)

● کارگاه عملی اول از رویداد یکم طی هماهنگی‌های صورت گرفته با طراح و مدیر اجرایی پروژه تصمیم بر آن شد که

طرح تمرین اول

مطابق آنچه در کارگاه نظری اول گفته شد، قرار است شرکت‌کنندگان تمرینی مبنی بر توصیف تصویری (همراه با عکس، کروکی، دیاگرام) و

برگزاری کارگاه نظری اول

کارگاه نظری اول برگزار شد. امروز 8م مرداد ماه، در جریان آغاز برگزاری رویداد یکم، اولین کارگاه نظری برگزار شد. این کارگاه

حضور شرکت کنندگان

کارگاه نظری اول برگزار شد. امروز 8م مرداد ماه، در جریان آغاز برگزاری رویداد یکم، اولین کارگاه نظری برگزار شد. در کارگاه

مقدمات برگزاری کارگاه

“به نقل از گروه هنری مرکز معماری معاصر ملی، مقدمات برگزاری کارگاه نطری اول انجام شد.” امروز 7م مرداد ماه، در جریان

اسامی شرکت کنندگان (مهم)

امروز، 7م مرداد ماه، اعضای دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی، شرکت کنندگان نهایی را تایید کرده و در 4 ترم، گروه‌بندی کردند.

پایان ثبت نام

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی، ثبت نام به پایان رسید.” ثبت نام کارگاه اول از رویداد یکم که تا

تمدید ثبت نام

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی, ثبت نام تمدید شد” با توجه به پایان مهلت ثبت نام و به دلیل

جلسه طراح با مدیر اجرایی

امروز،5 م مرداد ماه، جلسه دکتر ضیائیان، طراح مسجد امام علی پرندک و دبیر کارگاه، با مهدی خادمی، مدیر اجرایی پروژه، و

جلسه دبیرخانه اجرایی مرکز

امروز، 5م مرداد ماه، جلسه اعضای دبیرخانه اجرایی مرکز معماری معاصر ملی، حول نحوه برگزاری کارگاه نظری اول که در تاریخ 8م

مصاحبه با دکتر غریب‌پور

  مصاحبه با خانم دکتر غریب‌پور 1 مرداد 98، دانشکده معماری دانشگاه تهران   ایده برگزاری این رویداد که توسط آقای دکتر

  مصاحبه با دکتر تفضلی

  مصاحبه با دکتر تفضلی، عضو هیئت علمی مرکز معماری معاصر ملی 22 تیر 98، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی