رد کردن لینک ها

خبرهای تولیدی

روند پیشرفت پروژه

ساخت قالب‌های فلزی ستون‌های مسجد و آرماتورگذاری انجام شد. در جریان اجرای پروژه‌ی مسجد امام علی پرندک و نیز آماده سازی برای

برگزاری کارگاه نظری دوم

کارگاه نظری دوم برگزار شد. امروز ،٣م شهریور ماه، در جریان برگزاری رویداد یکم، دومین کارگاه نظری برگزار شد. در این کارگاه

کارگاه عملی (مهم)

● کارگاه عملی اول از رویداد یکم طی هماهنگی‌های صورت گرفته با طراح و مدیر اجرایی پروژه تصمیم بر آن شد که

تمدید ثبت نام

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی, ثبت نام تمدید شد” با توجه به پایان مهلت ثبت نام و به دلیل

جلسه طراح با مدیر اجرایی

امروز،5 م مرداد ماه، جلسه دکتر ضیائیان، طراح مسجد امام علی پرندک و دبیر کارگاه، با مهدی خادمی، مدیر اجرایی پروژه، و

جلسه دبیرخانه اجرایی مرکز

امروز، 5م مرداد ماه، جلسه اعضای دبیرخانه اجرایی مرکز معماری معاصر ملی، حول نحوه برگزاری کارگاه نظری اول که در تاریخ 8م

تکمیل ظرفیت ترم 3

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی, ظرفیت ترم 3 از رویداد یکم تکمیل شد” امروز، ۲7م تیرماه، در ششمین روز

تکمیل ظرفیت ترم 2

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی, ظرفیت ترم ۲ از رویداد یکم تکمیل شد” امروز، ۲۳م تیرماه، در دومین روز

جلسه‌ی هیئت علمی

“چهارمین جلسه هیئت علمی برگزار شد” روز گذشته، ۲۲م تیر ماه، جلسه اعضای هیئت علمی مرکز معماری معاصر ملی، با حضور آقای

آغاز ثبت نام کارگاه یکم

“به نقل از دبیرخانه مرکز معماری معاصر ملی، ثبت نام در کارگاه اول از رویداد یکم آغاز شد.” امروز،شنبه، ۲۲ تیرماه، از