رد کردن لینک ها

ضوابط شرکت در رویداد یکم

• رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌های عملی الزامی است.
• رعایت اصول اخلاقی مبتنی بر موازین دانشگاهی در کارگاه‌ها الزامی است.
• چنانچه تعداد متقاضیان بیش از حد تعیین شده باشد، گزینش افراد توسط اعضای هیئت علمی انجام خواهد گرفت و مبلغ دریافتی به افراد حذف شده عودت داده خواهد شد.
• در پایان هر کارگاه به شرکت‌کنندگان گواهی حضور و شرکت در کارگاه از طرف دانشگاه شهید بهشتی و اتحادیه انجمن‌های علمی معماری و شهرسازی و مرمت اعطا ‌خواهد ‌شد.
• دریافت گواهی پایان ترم منوط به حضور مستمر و به موقع در کارگاه‌ها است.
• ورود به جلسات عملی و نظری فقط با داشتن کارت عضویت دبیرخانه امکان پذیر است.
تبصره: این کارت در اولین جلسه کارگاه نظری داده خواهد شد.

• پوشش کارگاهی شامل: کفش کارگاه یا بوت، شلوار جین یا کتان ضخیم در کارگاه‌های عملی که تهیه‌ی آن به عهده‌ی خود شرکت کننده بوده و به همراه داشتن آن در کارگاه‌های عملی الزامی است.

تبصره: تهیه‌ی کلاه ایمنی و دستکش به عهده‌ی دبیرخانه است.
• شرکت‌کنندگان در طول مدت کارگاه تحت پوشش بیمه‌ی حوادث قرار خواهند گرفت.
• در صورت داشتن بیماری خاص، چنانچه مسئله‌ای رخ دهد، بر عهده‌ی شرکت کننده می‌باشد.
• امکان اسکان برای دبیرخانه مقدور نمی‌باشد.
• مسئولیت حمل‌ونقل شرکت‌کنندگان به عهده‌ی دبیرخانه می‌باشد و امکان حضور به صورت مستقل با وسیله‌ نقلیه‌ی شخصی به کارگاه‌های عملی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
• قبل از هر کارگاه نوع پذیرایی اعلام می‌گردد ولی در صورت تمایل، شرکت‌کنندگان می‌توانند با خود تغذیه همراه داشته‌باشند.
تبصره: حتما قبل از هر کارگاه از مواد اولیه پذیرایی به جهت هر نوع حساسیت با مراجعه به سایت مرکز، اطلاع کسب نمایید.