رد کردن لینک ها

هیات علمی رویداد

مشخصات اعضاء هیئت علمی
نام و نام خانوادگی تحصیلات دانشگاهی مرتبه علمی سابقه تدریس پروژه ها / کتاب ها / مقالات
زهره تفضلی کارشناسی ارشد پیوسته معماری (دانشگاه شهید بهشتی) استادیار از 1392 (دانشگاه شهید بهشتی) انديشه، زبان و معماري
دکترای معماری (دانشگاه شهید بهشتی) معماری به مثابه رشته دانشگاهی
سید حمید ضیائیان کارشناسی ارشد پیوسته معماری (دانشگاه شهید بهشتی) استاد مدعو از 1396 (دانشگاه شهید بهشتی) خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی
سرکنسولگری ایران در کربلا
دکترای معماری (دانشگاه شهید بهشتی) سفارت ایران در باکو آذربایجان
مسجد خوارزمی، دانشگاه صدا سیما و …
کیوان جورابچی کارشناسی ارشد پیوسته معماری (دانشگاه شهید بهشتی) استادیار از 1393 (دانشگاه شهید بهشتی) مجموعه گنجنامه
دکترای معماری (دانشگاه شهید بهشتی) مجموعه مسکونی (رویان، شیراز، جم) و …
حمیدرضا خوئی کارشناسی ارشد پیوسته معماری (دانشگاه شهید بهشتی) استادیار از 1380 (دانشگاه شهید بهشتی) گنجنامه جلد 14 (خانه های یزد)
دکترای معماری (دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) ساختمان فرهنگستان جامع و …
متین علاقمندان کارشناسی ارشد معماری (دانشگاه تهران) استادیار از 1393 (دانشگاه شهید بهشتی) كتاب: پل هاي ايران و جهان
دکترای معماری (انستیتو تکنولوژی الینویز، آمریکا) مجتمع تجاري اداري وزرا
رضا شکوری کارشناسی ارشد پیوسته‌ی معماری (دانشگاه یزد) استادیار از 1388 (دانشگاه هنر تهران) طرح ساماندهی مجموعه امیرچقماق یزد
دکترای معماری (دانشگاه گرونوبل فرانسه) مطالعات مکان یابی اکوموزه روستایی مازندران